Friday, June 4, 2010

Teori behaviorisma dan cabaran guru.

Teori behaviurisme
Mengikut teori behaviurisme, sesuatu kemahiran dikuasai melalui proses pengulangan, iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin.
Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivation-experiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike, Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. Ringkasnya, behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif.
Berdasarkan kepada teori pendidikan seperti ini, guru memberikan sesuatu pelajaran/kemahiran kepada murid-muridnya secara berulang-ulang sehingga mereka benar-benar memahami sesuatu kemahiran yang hendak disampaikan sehingga objektif pelajaran tersebut benar-benar telah tercapai. Kaedah pembelajaran berlandasklan teori pembelajaran seperti ini sangat berkesan dilaksanakan kepada murid-murid tahap 1 terutama di Tahun 1. Misalnya kaedah ini digunakan untuk menjadikan murid-murid tersebut benar-benar dapat menguasai kaedah asas membaca dan mengira iatu untuk mengenal semua abjad rumi dan nombor-nombor asas. Namun demikian sebenarnya terdapat lagi banyak keadah dan teknik-teknik pembelajaran yang dipraktikkkan di sekolah sesuai dengan keperluan dan objektif pelajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar. Sebenarnya memang seseorang guru terlatih yang mengajar di sekolah telahpun didedahkan dengan kaedah-kaedah serta teknik-teknik pembelajaran yang berbagai jenis semasa mereka menjalani latihan di Institusi-institusi perguruan sebelum mereka ditugaskan ke sekolah-sekolah. Saya sebagai seorang guru yang telah bertugas selama 17 tahun amat berpengalaman dan dapat mengenalpasti keberkesanan sesuatu teori dan teknik pembelajaran ini. Apa yang dapat saya simpulkan ialah, seseorang guru yang cekap, jujur dan dedikasi harus memahami keperluan-keperluan pelajarnya kerana kebolehan seseorang pelajar itu kadang-kala berbeza dengan pelajar-pelajar yang lain. Di sinilah daya kreativiti ditambah dengan ketekunan serta ketabahan seseorang pendidik amat bermakna sekali. Sebagai contoh, secara puratanya 70% hingga 80% daripada murid-murid di Tahun 1 yang pernah saya ajar tiada langsung asas membaca dan mengira. Bahkan ramai di kalangan mereka tidak menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda di rumah sebaliknya menggunakan bahasa-bahasa sukuan dalam etnik masing-masing.Bayangkan betapa sukarnya guru-guru mengubah mereka supaya menjadi penutur Bahasa Melayu serta menguasai kemahiran membaca dan menulis yang disasarkan sebaik sahaja mereka memasuki Tahun 3. Alhamdulillah biasanya sekitar 70% hingga 80% dari jumlah tersebut dapat mencapai objektif yang disasarkan. Manakala yang selebihnya memerlukan beberapa tindakan serta daya usaha yang lebih mencabar lagi. Berdasarkan permasalahan inilah maka kementerian pelajaran mengadakan program-program khusus yang dapat mengatasi mesalah pelajar tersebut. Beberapa program yang telah dilancarkan ialah seperti program KIA 2M dan program LINUS.

No comments:

Post a Comment